Bouwen aan een Adaptieve School

Ieder kind is anders en leert anders. Op De Saffier willen wij graag steeds beter inspelen op deze verschillen. We werken dan ook aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs houdt in: omgaan met en inspelen op de verschillen tussen kinderen. We volgen daarbij de methode BAS, Bouwen aan een Adaptieve School. Bij de invoering hiervan worden we begeleid door deskundigen van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Inmiddels zijn we een gecertificeerde BAS-school. De optimale structuur van BAS, geeft duidelijkheid en vertrouwen. Structuur is daarom één van onze pijlers.

 

De kernpunten

BAS richt zich op:

- een optimale structuur van leren en lesgeven;

- het creëren van een zelfstandige leerhouding bij de leerlingen;

- het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen onderling;

- optimale interactie tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling;

- instructie met aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen;

- een helder planningssyteem met als onderdelen: zorg, het leerlingvolgsysteem en de Cito-toetsen.