Elk kind een Kanjer!

Kennisontwikkeling alleen is niet voldoende. Wij willen graag dat onze leerlingen zich ook sociaal-emotioneel optimaal ontwikkelen. Op onze school doen we dat via de Kanjermethode. Het belangrijkste doel hiervan is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 

 

Betere concentratie, betere leerresultaten

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een pet zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Binnen en buiten de schoolomgeving ontstaat rust, regelmaat en respect. Op lange termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen zich, na het volgen van de Kanjertraining, beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.