Een blik in onze organisatie

Bij aanvang van schooljaar 2018-2019 heeft onze school 6 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 28.

 

Groep 1-2

In de kleutergroep zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroep leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.
Dit schooljaar hebben wij een grote kleutergroep met een leerkracht en een onderwijsassistent. Dit is een nieuwe manier van werken. Kom zeker een keer een kijkje nemen om te zien hoe dit werkt in de praktijk.

 

Groep 3 
Deze kinderen zitten in een enkelvoudige groep. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.
Groep 4-8

De kinderen in de groepen 4 t/m 8 zitten in combinatiegroepen van twee leerjaren. Doordat de leerlingen in een combinatiegroep zitten, wordt hen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bijgebracht.  Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken structureel bij. In de combinatiegroepen leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit komt in hun latere loopbaan weer van pas.

 

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.