Alle informatie op een rij!

In 2012 hebben we ons, in het kader van het nieuwe schoolplan 2012-2016, georiënteerd op het onderwijs voor de komende vier jaar en hoe wij dit de komende jaren vorm gaan geven. Belangrijk bij het kijken naar de toekomst is onze visie op deze toekomst en het onderwijs. Daarin hebben wij een aantal kernwaarden en kernkwaliteiten beschreven.

 

Via deze website houden wij u, als ouder van een van onze leerlingen, graag op de hoogte van wat er speelt op onze school. Alle informatie die voor u en uw kind van belang is, vindt u dan ook op deze pagina. Mist u iets of heeft u een vraag of een aanbeveling? Wij horen het graag van u!