Alle informatie op een rij

  

 

Verlofformulieren

Hieronder vindt u de verlofformulieren. Dit formulier kunt u invullen en inleveren bij de leerkracht of directie. U kunt een geprinte versie ook altijd opvragen bij de leerkracht / directie.

Formulier aanvraag verlof ten hoogste 10 dagen
Formulier aanvraag verlof meer dan 10 dagen
Formulier aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakanties

 

Klachtenregeling KPO Roosendaal

Intern en extern klachtenreglement KPO Roosendaal

 

Jaarverslag 2018-2019

Via deze link kunt u ons jaarverslag lezen van het schooljaar 2018-2019.