Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes.

 

Wat doet de OV?

Per activiteit verschilt de inzet van de OV. Tijdens een activiteit kan er bijvoorveeld alleen een glaasje ranja worden geschonken en een optreden worden gegeven. Maar er kunnen ook andere activiteiten zijn waar kinderen een cadeautje of een maaltijd krijgen. Alle activiteiten worden in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. Naast het organiseren van activiteiten heeft de OV ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en, indien nodig, doorgespeeld naar de MR.

 

De vrijwillige ouderbijdrage 

Om activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de OV aan het begin van het schooljaar per leerling om een vrijwillige bijdrage. Hiervoor wordt met de school en de ouders een overeenkomst gesloten.

 

Vergaderingen

De OV komt zes a zeven keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Vanuit het team is er altijd een leerkracht aanwezig. Zij brengt punten in vanuit het team en koppelt eventuele punten vanuit de OV terug naar het team. De eerste vergadering van het schooljaar is de openbare ledenvergadering. Alle ouders/verzorgers zijn dan welkom. In deze vergadering worden onder andere de begroting en het jaarverslag besproken.

 

De leden van de oudervereniging

De oudervereniging De Saffier bestaat uit dertien enthousiaste ouders/verzorgers waarvan de kind(eren) op De Saffier les krijgen.

 

Voorzitter Mevr. D. Buijk
Vicevoorzitter Mevr. F. Martens
Secretaris Dhr. M. Dirven
Penningmeester Dhr. T. Schijven
OV-leden Mevr. C. Bierbooms
  Mevr. C. Bierkens
  Mevr. C. Feskens
  Mevr. W. Hopstaken
 

Mevr. E. Kuijstermans

 

Dhr. E. de Peijper

 

Mevr. M. de Peijper

 

Mevr. C. Pelders

 

Mevr. A. Potters

 

 

Ook helpen?

De OV is nog op zoek naar nieuwe OV-leden. Mocht u als ouder/verzorger interesse hebben om te helpen met de organisatie van de activiteiten, dan bent u van harte welkom als OV-lid. Wilt u eerst een vergadering bijwonen om te zien hoe en wat er gedaan wordt, dan kunt u de data vinden in onze agenda en schoolkalender. U kunt ook mailen naar ov@desaffierkpo.nl.