Verkeer

Verkeer op Basisschool De Saffier

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Op De Saffier hebben we sinds 2001 een actieve verkeerswerkgroep, bestaand uit een leerkracht en drie ouders. Door de inzet van deze werkgroep heeft De Saffier in 2008 het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) behaald. Daarmee laten we zien dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie aan de kinderen en verkeersveiligheid rond de school.

 

Verkeersmethode
De verkeerslessen in de verschillende groepen geven we met de methode: “Wijzer door het verkeer". Wijzer door het Verkeer is ontwikkeld met Veilig Verkeer Nederland: een garantie voor kwaliteit. Door de afwisseling in werkvormen blijven de leerlingen gemotiveerd.

 

Werkgroep verkeer met ouders en leerkrachten
Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, ouders spelen ook een belangrijke rol. Zij maken met hun kinderen echt kilometers, fietsend en lopend. Door ouders te betrekken bij de verkeersles, werken school en ouders sámen aan de verkeersopvoeding van de kinderen. Op onze school is een verkeerswerkgroep actief. Deze bestaat uit twee leerkrachten en een aantal ouders. Heeft u interesse in het deelnemen aan deze werkgroep? Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Zij kunnen u in contact brengen met de leerkrachten uit de werkgroep.