Missie en visie

Elk kind een Kanjer!

Wij zijn een energiek en leergierig team dat iedere dag de uitdaging aangaat om de nieuwsgierigheid van onze kinderen te prikkelen. Zo ontstaat plezier in leren. Vanuit een stabiele basis bieden wij kinderen ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Vanuit de basis…
Bij ons op school vinden wij veiligheid en vertrouwen belangrijk. Wij zien dit als basis om je verder te kunnen ontwikkelen. We hebben duidelijke afspraken en leefregels. Maar het doel is belangrijker dan de afspraak. Doordat iedereen weet wat er verwacht wordt, krijgen kinderen het zelfvertrouwen en de ruimte om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Leerlingen die zich veilig voelen, durven eigen keuzes te maken.

 …kom je tot leren…
Leren kan op veel manieren. Zo blijft het leuk en uitdagend. Dit gebeurt spelenderwijs met behulp van activerende werkvormen. We komen tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.Ieder kind leert op een andere manier. In ons dagelijks onderwijs bieden wij onderwijs dat aansluit bij de verschillende leerstijlen van kinderen.Elke leerling leert op z'n eigen niveau. De leerkracht sluit zo goed mogelijk aan bij de leer- en ontwikkelingsbehoefte van de leerling.

 …en leer je jezelf kennen…
We werken aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Persoonlijke ontwikkeling betekent voor ons niet alleen leren op cognitief vlak, maar gaat zeker ook over sociaal-emotionele vaardigheden, sport en cultuur. Op onze school leer je hoe je feedback geeft en ontvangt. We praten samen over waar je al goed in bent en wat je nog zou willen leren.

…en de wereld van vandaag…
Onze school zet de deuren naar de wereld om ons heen wagenwijd open. Wij bewegen mee met de veranderende wereld en passen het onderwijs hierop aan. Zo leren kinderen alle competenties die ze nodig hebben, vandaag en morgen. We stimuleren nieuwsgierigheid bij onze leerlingen en kijken samen met een open blik naar de wereld. We gaan samen in gesprek en leren onze leerlingen een onderbouwde mening te vormen. Zo maken zij kennis met alle aspecten van onze diverse samenleving.…en dat doen we samen! We werken aan de ontwikkeling van kinderen vanuit de driehoek leerling, ouder en leerkracht. Ouders en leerlingen kunnen altijd bij ons terecht. We delen informatie met ouders om ze te betrekken bij het onderwijs. De leerling heeft hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen praten mee over hun ontwikkeling en krijgen de ruimte zelf keuzes te maken. Op onze school werk je intensief samen met je klasgenoten. Samen vormen we De Saffier. Zo mag iedereen zichzelf zijn, en is elk kind een kanjer!

 

Persoonlijk

Wij willen passend onderwijs bieden dat aansluit op de mogelijkheden van het kind. Zo willen wij de prestaties van iedere leerling op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

Structuur

We zijn een gecertificeerde BAS-school (Bouwen aan een Adaptieve School). Onze school biedt rust, een doorgaande leerlijn en geborgenheid.

Kansrijk

Wij willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden. Ons team wil hen een stevige basis aan kennis en sociale vaardigheden meegeven waarmee zij alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.

Leergericht

Het welzijn van onze leerlingen is voor ons het allerbelangrijkste. Ieder kind wordt bij ons, op zijn of haar eigen niveau, gestimuleerd tot goede leeropbrengsten. We streven naar brede kennisontwikkeling en sterke sociale vaardigheden, maar willen in elk geval dat kinderen de kernvakken (taal, spelling en rekenen) goed onder de knie krijgen.