Onderwijs

Resultaatgericht onderwijs op maat

Succes als stimulans. Iedere leerling moet succes kunnen ervaren. Dit leidt namelijk tot resultaat en opbrengsten. Wij bevorderen succeservaringen door de onderwijsbehoefte van de leerling als uitgangspunt te nemen. Genieten van leren en leren door genieten. Door evenwicht te organiseren tussen hoofdvakken, zoals taal en rekenen en de zaak- en of creatieve vakken, werken we aan balans. We zetten daarbij de talenten van de leerkrachten en leerlingen in. We gaan voor resultaat en onderwijs op maat.

Een sterke samenwerking

Samenwerking betekent voor ons de samenwerking tussen leerling en leerkracht, tussen leerlingen onderling en leerkrachten onderling, maar ook een goede samenwerking met onze omgeving. De communicatie met ouders is open en laagdrempelig. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

We onderhouden externe contacten om ons onderwijs te verbreden. We werken aan de samenwerking binnen de school door het creëren van een saamhorigheidsgevoel met behulp van Kanjer. We schenken aandacht aan het samenwerkend leren door middel van de inzet van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School). Daarnaast staat in teamvergaderingen de gezamenlijke inzet van het team, om onze gestelde doelen te behalen, centraal.