Organisatie

Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 heeft onze school 7 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 25.

Groepen 1-2

In onze kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In onze kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek. Dit schooljaar hebben wij twee groepen 1-2. We kiezen bewust voor deze combinatiegroepen, omdat wij van mening zijn dat de jongste kleuters veel van de oudste kleuters kunnen leren.

Groep 3, groep 4, groep 5 en groep 6

Deze kinderen zitten in een enkelvoudige groep. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.Vanaf groep 5 komen de zaakvakken er structureel bij.

Groep 7-8

De kinderen in 7 en 8 zitten in een combinatiegroep. Doordat de leerlingen in een combinatiegroep zitten, wordt hen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bijgebracht. In de combinatiegroepen leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit komt in hun latere loopbaan weer van pas

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.