Organisatie

Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 heeft onze school 8 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 24.

Groepen 1-2

In onze kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In onze kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek. Dit schooljaar hebben wij twee groepen 1-2. We kiezen bewust voor deze combinatiegroepen, omdat wij van mening zijn dat de jongste kleuters veel van de oudste kleuters kunnen leren.

Groep 3 t/m 8.

Deze kinderen zitten in een enkelvoudige groep. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen de zaakvakken er structureel bij.

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.