Zorg

Wij willen uw kind onderwijs op maat bieden. Daarom brengen wij de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart. Zo geven we vorm aan Passend Onderwijs. De zorg geven wij zoveel mogelijk binnen de klas.

Groepsoverzichten

Iedere leerkracht maakt groepsoverzichten. Van elke leerling wordt in dit overzicht beschreven wat de onderwijsbehoeften zijn. Zo wordt een overzicht opgesteld van de hele groep. Resultaten van toetsen worden in deze overzichten opgenomen, maar ook welbevinden en sociale vaardigheden. Vanuit het groepsoverzicht worden leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften geclusterd.

Onderwijs op maat

Ieder kind verdient onderwijs op maat. Niet alleen wanneer hij/zij extra begeleiding nodig heeft, maar ook wanneer het extra uitdaging zoekt. Wij werken bij de vakken taal, lezen, rekenen en spelling middels drie niveau-aanpakken:

Aanpak 1: Deze leerlingen hebben verlengde begeleiding en / of instructie nodig. Zij krijgen extra uitleg aan de instructietafel in groepjes of één op één.

Aanpak 2: Deze leerlingen behoeven geen verlengde instructie. Zij kunnen na de basisinstructie zelfstandig verwerken.

Aanpak 3: Deze leerlingen hebben extra uitdaging nodig. Dit wordt hen geboden middels verrijkende en verdiepende leerstof op het betreffende vakgebied.

Naast groepsoverzichten worden er ook individuele plannen gemaakt indien dit nodig is. Wanneer we als school niet de juiste zorg kunnen bieden aan uw kind, schakelen we de hulp van deskundigen in. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.